Pre-reserva

La pre-reserva s’ha fet correctament. Contactarem amb vostè aviat per formalitzar el pagament del 30%

Gràcies.


La pre-reserva se ha hecho correctamente. Contactaremos con Usted pronto para formalizar el pago del 30%

Gracias.


Pre-booking has been made correctly. We will contact you soon to make the payment of 30%

Thanks.


La pré-réservation a été effectuée correctement. Nous communiquerons avec vous bientôt pour formaliser le paiement de 30%

Merci.